Куцај латиницу, а видећеш и ћирилицу по принципу: [ - š, } - Đ
V MMXI

Михајло